Hotel Aurora Family & Spa, Międzyzdroje
Hotel Aurora Family & Spa, Międzyzdroje
Banner's background

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Hotelu Aurora Family & SPA
18 /10 2121
19 /10 2121
Wonderful attractions included

Regulamin Aurora Family & SPA

§1 
 
1. Jednostką rozliczeniową usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 12.00.
2. Nie opuszczenie pokoju w dniu wyjazdu do godziny 12  lub pozostawienie rzeczy zobowiązuje do uregulowania opłaty specjalnej zgodnie z poniższym cennikiem:
Każda rozpoczęta godzina po godzinie 12:00 – 50 zł;
pobyt od godz.12.00 do godz. 18:00 – opłata za połowę doby;
pobyt od godz. 18.00 – opłata za całą dobę.
3. Pokój może zostać zajęty dopiero po dopełnieniu w recepcji formalności meldunkowych. 
4. Najmując pokój hotelowy Gość określa czas trwania swojego pobytu w hotelu, a w przypadku braku takiego określenia, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
5. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej hotelu: www.hotel-aurora.pl. Ceny przedstawiane w cenniku zawierają podatek VAT. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, liczby osób, wybranej opcji wyżywienia lub pakietu pobytowego, kategorii i wielkości pokoju, widoku z okna oraz terminu pobytu. Ceny mogą ulegać dziennym zmianom.
6. Pokoje hotelowe wynajmowane są na zadeklarowany okres. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość może zgłosić w recepcji do godziny 9:00 w dniu wyjazdu. Hotel postara się uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.
 
§2
 
7. W zależności od wybranej oferty całkowita lub częściowa opłata za pobyt jest opłacana przelewem przed przyjazdem lub pobierana z podanej karty kredytowej. Pozostałe do uregulowania należności pobiera się na miejscu z góry tj. w momencie zameldowania w dniu przyjazdu. 
8. Skrócenie pobytu wiąże się z zatrzymaniem przez Hotel całego wpłaconego zadatku.
9. Informacje o warunkach anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu zawarte są w Warunkach Rezerwacji znajdujących się w Potwierdzeniu Rezerwacji.  
 
§3
 
10. Odwiedziny osób niezameldowanych w Hotelu Aurora w pokojach hotelowych mogą odbywać się od godziny 11.00 do godziny 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji hotelu.
11. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
12. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Zakaz ten dotyczy zarówno pokoi hotelowych jak i balkonów. W razie nie zastosowania się do w/w zakazu Gość obciążony będzie karą pieniężną w wysokości 500 zł.
13. Hotel dysponuje ograniczoną liczbą płatnych miejsc parkingowych w garażu podziemnym i wymagana jest ich wcześniejsza rezerwacja. W tym celu niezbędny jest kontakt z Hotelem i podanie modelu samochodu najpóźniej do 5 dni przed przyjazdem. Maksymalne wymiary samochodu, który może skorzystać z miejsca parkingowego to 5m długości i 1,9 m wysokości. Hotel nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.
14. Na życzenie Gościa w miarę możliwości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
- udostępnienia akcesoriów dla dzieci: wanienki do kąpieli, podesty, maty antypoślizgowe, nocniki, podgrzewacze, łóżeczka turystyczne (w zależności od kategorii pokoju);
- przechowywania bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
15. Chęć skorzystania z dodatkowej pościeli można zgłaszać przed przyjazdem lub na miejscu w recepcji. Dodatkowa opłata za poduszkę to 40 zł/dobę, za kołdrę 60 zł/dobę. 
16. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
17. Gość ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej pobytu lub jakości świadczonych usług osobiście w recepcji głównej hotelu, na bieżąco w trakcie trwania pobytu a najpóźniej w dniu wyjazdu. 
 
§4
 
18. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu.
19. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową o zauważonych nieprawidłowościach.
20. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Przedmioty wartościowe powinny zostać zdeponowane w sejfie.
21. Gość hotelowy obowiązany jest przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności: nie wrzucać zapałek oraz niedopałków do kosza na śmieci, nie przechowywać w pokojach hotelowych płynów łatwopalnych, nie palić tytoniu, a w razie powstania pożaru zawiadomić natychmiast personel hotelowy.
22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 
§5
 
23. Hotel nie akceptuje pobytu zwierząt.
 
§6
 
24. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
25. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres, na który pokój został wynajęty. 
26. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku dyspozycji do wysyłki hotel przechowa przedmioty przez okres 14 dni. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty są utylizowane. Hotel nie przechowuje leków, żywności i bielizny.
27. Hotel zastrzega sobie możliwość zorganizowania okazjonalnych imprez nocnych.
28. Hotel może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Hotelu lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 
Ważne
 
Od każdej osoby fizycznej zameldowanej na minimum dwa noclegi zostanie pobrana obowiązkowa opłata miejscowa w wysokości 2,40 zł/dobę.

packages

Book directly and gain:
Book directly and gain:
More available rooms
More available rooms
Full range of special offers
Full range of special offers
Best price guarantee
Best price guarantee
100% safe and fast booking
100% safe and fast booking
View on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Hotel i Restauracja Aurora Sp. z o.o. , ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-500, Międzyzdroje . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved