Hotel Aurora Family & Spa, Międzyzdroje
Hotel Aurora Family & Spa, Międzyzdroje
Banner Hintergrund

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Hotelu Aurora Family & SPA
17 /01 2121
18 /01 2121
Tolle Attraktionen im Preis

Regulamin Aurora Family & SPA

§1 
 
1. Jednostką rozliczeniową usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 12.00.
2. Nie opuszczenie pokoju w dniu wyjazdu do godziny 12  lub pozostawienie rzeczy zobowiązuje do uregulowania opłaty specjalnej zgodnie z poniższym cennikiem:
Każda rozpoczęta godzina po godzinie 12:00 – 50 zł;
pobyt od godz.12.00 do godz. 18:00 – opłata za połowę doby;
pobyt od godz. 18.00 – opłata za całą dobę.
3. Pokój może zostać zajęty dopiero po dopełnieniu w recepcji formalności meldunkowych. 
4. Najmując pokój hotelowy Gość określa czas trwania swojego pobytu w hotelu, a w przypadku braku takiego określenia, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
5. Aktualny cennik świadczonych usług noclegowych publikowany jest na stronie internetowej hotelu: www.hotel-aurora.pl. Ceny przedstawiane w cenniku zawierają podatek VAT i opłatę klimatyczną. Wysokość ceny za pobyt w hotelu uzależniona jest od długości pobytu, liczby osób, wybranej opcji wyżywienia lub pakietu pobytowego, kategorii i wielkości pokoju, widoku z okna oraz terminu pobytu. Ceny mogą ulegać dziennym zmianom.
6. Pokoje hotelowe wynajmowane są na zadeklarowany okres. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość może zgłosić w recepcji do godziny 9:00 w dniu wyjazdu. Hotel postara się uwzględnić życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności.
 
§2
 
7. W zależności od wybranej oferty całkowita lub częściowa opłata za pobyt jest opłacana przelewem przed przyjazdem lub pobierana z podanej karty kredytowej. Pozostałe do uregulowania należności pobiera się na miejscu z góry tj. w momencie zameldowania w dniu przyjazdu. 
8. Skrócenie pobytu wiąże się z zatrzymaniem przez Hotel całego wpłaconego zadatku.
9. Informacje o warunkach anulowania rezerwacji lub skrócenia pobytu zawarte są w Warunkach Rezerwacji znajdujących się w Potwierdzeniu Rezerwacji.  
 
§3
 
10. Odwiedziny osób niezameldowanych w Hotelu Aurora w pokojach hotelowych mogą odbywać się od godziny 11.00 do godziny 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji hotelu.
11. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
12. Na terenie całego hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Zakaz ten dotyczy zarówno pokoi hotelowych jak i balkonów. W razie nie zastosowania się do w/w zakazu Gość obciążony będzie karą pieniężną w wysokości 500 zł.
13. Hotel dysponuje ograniczoną liczbą płatnych miejsc parkingowych w garażu podziemnym i wymagana jest ich wcześniejsza rezerwacja. W tym celu niezbędny jest kontakt z Hotelem i podanie modelu samochodu najpóźniej do 5 dni przed przyjazdem. Maksymalne wymiary samochodu, który może skorzystać z miejsca parkingowego to 5m długości i 1,9 m wysokości. Hotel nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.
14. Na życzenie Gościa w miarę możliwości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
- udostępnienia akcesoriów dla dzieci: wanienki do kąpieli, podesty, maty antypoślizgowe, nocniki, podgrzewacze, łóżeczka turystyczne (w zależności od kategorii pokoju);
- przechowywania bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
15. Chęć skorzystania z dodatkowej pościeli można zgłaszać przed przyjazdem lub na miejscu w recepcji. Dodatkowa opłata za poduszkę to 40 zł/dobę, za kołdrę 60 zł/dobę. 
16. Wybrane obszary Hotelu są monitorowane.
17. Gość ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej pobytu lub jakości świadczonych usług osobiście w recepcji głównej hotelu, na bieżąco w trakcie trwania pobytu a najpóźniej w dniu wyjazdu. 
 
§4
 
18. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu zaistniałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości lub naruszenie bezpieczeństwa poprzez nieuzasadnione włączenie systemu przeciwpożarowego – wartość materialną określa Dyrekcja hotelu.
19. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję hotelową o zauważonych nieprawidłowościach.
20. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. Przedmioty wartościowe powinny zostać zdeponowane w sejfie.
21. Gość hotelowy obowiązany jest przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. W szczególności: nie wrzucać zapałek oraz niedopałków do kosza na śmieci, nie przechowywać w pokojach hotelowych płynów łatwopalnych, nie palić tytoniu, a w razie powstania pożaru zawiadomić natychmiast personel hotelowy.
22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość zobowiązany jest upewnić się, że drzwi są zamknięte.
 
§5
 
23. Hotel nie akceptuje pobytu zwierząt.
 
§6
 
24. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
25. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nie zameldowanym w hotelu, nawet jeśli nie upłynął okres, na który pokój został wynajęty. 
26. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, na wniosek Gości będą wysyłane na koszt odbiorcy na wskazany adres. Koszt odesłania rzeczy jest jedynie szacowany – ostateczny koszt określa firma świadcząca usługę. W przypadku braku dyspozycji do wysyłki hotel przechowa przedmioty przez okres 14 dni. Po upływie tego czasu pozostawione przedmioty są utylizowane. Hotel nie przechowuje leków, żywności i bielizny.
27. Hotel zastrzega sobie możliwość zorganizowania okazjonalnych imprez nocnych.
28. Hotel może odmówić przyjęcia lub zakończyć świadczenie usług przed końcem pobytu Gościa, który rażąco naruszył Regulamin Hotelu lub w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hotelu. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.
 
Ważne
 
Od każdej osoby fizycznej zameldowanej na minimum dwa noclegi zostanie pobrana obowiązkowa opłata miejscowa w wysokości 2,30 zł/dobę.

pakiety pobytowe

Buchen Sie ohne Vermittler und Gewinn:
Buchen Sie ohne Vermittler und Gewinn:
die größte Auswahl an Zimmern
die größte Auswahl an Zimmern
verschiedene Angebote
verschiedene Angebote
eine Garantie für den besten Preis
eine Garantie für den besten Preis
eine 100% sichere Reservierung
eine 100% sichere Reservierung
kontrolliere es auf der Karte

Um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen, verwendet die Website Cookies, die im Browser gespeichert werden. Detaillierte Informationen zum Verwendungszweck und zur Möglichkeit, Cookie-Einstellungen zu ändern, befinden sich in den Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie auf ALLE AKZEPTIEREN klicken, stimmen Sie der Verwendung von Technologien wie Cookies und der Verarbeitung Ihrer im Internet gesammelten persönlichen Daten wie IP-Adressen und Cookie-IDs durch [Hotel i Restauracja Aurora Sp. z o.o. , ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-500, Międzyzdroje] für Marketingzwecke zu (einschließlich automatisches Anpassen der Werbung an Ihre Interessen und die Vermessung deren Effektivität). Sie können die Cookie-Einstellungen in den Einstellungen ändern.

Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert