Zrób Prezent
video program lojalnościowyMENU

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO HA | Club HOTELU AURORA W MIĘDZYZDROJACH

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy HA | Club prowadzony przez Hotel Aurora w Międzyzdrojach został stworzony, aby zaoferować Uczestnikom Programu HA | Club omówione poniżej korzyści podczas korzystania z usług Hotelu Aurora.

2. DEFINICJE

2.1. Klient: Każda osoba, która jest Gościem Hotelu Aurora, ale jeszcze nie zaakceptowała Regulaminu Programu Lojalnościowego.

2.2. Uczestnik: Każda osoba, która jest Gościem Hotelu Aurora i zaakceptowała Regulamin Programu Lojalnościowego.

2.3. Punkt HA | Club: Punkt reprezentuje jednostkę wartości odpowiadającą wydatkowi pieniężnemu Uczestnika Programu w hotelu.

2.4. Korekta: Przyznanie punktów na wniosek złożony przez Uczestnika lub w następstwie błędu po stronie Programu.

2.5. Status: Poziom uczestnictwa określający warunki przyznawania punktów, jak i korzyści uzyskiwane w hotelu. Status zależy od częstotliwości pobytów (lub kwot pieniężnych wydatkowanych w Hotelu Aurora przez Uczestnika programu).

2.6. Transakcja: Dopisanie lub odpisanie punktów z konta Uczestnika.

3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Program jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich osób, korzystających z usług hotelu. Osoby nieletnie nie mogą uczestniczyć w Programie. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne, a karta imienna ma charakter ściśle osobisty. Nie można jej pożyczać ani sprzedawać. Karta nie stanowi środka płatniczego. Każda karta ma osobisty numer identyfikacyjny. Na każdej karcie (status SILVER, GOLD , PLATINUM) nadrukowane jest imię i nazwisko Uczestnika Programu. Każdy Uczestnik Programu może posiadać tylko jedną kartę HA | Club. Karta HA | Club o statusie SILVER, GOLD oraz PLATINUM może być używana wyłącznie przez Uczestnika Programu, którego imię i nazwisko na niej widnieje. Uczestnik nie powinien ujawniać osobom trzecim swojego numeru ani hasła. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane za pośrednictwem jego konta. Hotel Aurora w Międzyzdrojach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 czerwca 2012 r.

3.2. TRYBY PRZYSTĘPOWANIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Zgłoszenie (deklaracja) uczestnictwa w Programie – następuje poprzez zarejestrowanie się do programu partnerskiego na stronie internetowej Organizatora.  Każdy Gość  Hotelu Aurora w Międzyzdrojach, który chciałby dołączyć do HA | Club kontaktuje się w trakcie pobytu z recepcją hotelową. Po wypełnieniu wszelkich niezbędnych danych osobowych na karcie rejestracji klient otrzymuje kartę o statusie CLASSIC, która uprawnia go w pełni do korzyści płynących z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Uczestnik Programu Lojalnościowego jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad Regulaminu Hotelu Aurora w Międzyzdrojach. Karty lojalnościowe nie mogą być pożyczane bądź podarowane osobom trzecim. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty lojalnościowej Uczestnik ma obowiązek przekazać tę informację do recepcji Hotelu Aurora w Międzyzdrojach.

3.3. KORZYSTANIE Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Aby uzyskać dostęp do korzyści w ramach Programu Lojalnościowego, Uczestnik podczas dokonywania rezerwacji podaje numer karty członkowskiej, a następnie okazuje kartę meldując się w hotelu.

4. WARUNKI I PROCEDURY ANULOWANIA UCZESTNICTWA.

ANULACJA PRZEZ ADMINISTRATORA

Każdy przypadek wykorzystania Karty HA | Club (a co za tym idzie Programu) w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem może spowodować natychmiastowe anulowanie Karty, korzyści związanych z uczestnictwem, zamknięcie konta Uczestnika oraz usunięcie wszelkich zebranych punktów HA | Club bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Uczestnika.

5. ZASADY GROMADZENIA PUNKTÓW W HOTELU AURORA W MIĘDZYZDROJACH.

Uczestnicy HA | Club gromadzą punkty HA | Club na następujących zasadach: kwalifikowany wydatek w wysokości 10 zł = 1 punkt na karcie HA | Club w Hotelu Aurora. Liczba punktów obliczana jest na podstawie całościowej kwoty za pobyt Uczestnika po uregulowaniu należności w recepcji hotelu. Jeśli Status Uczestnika ulegnie zmianie w okresie pomiędzy dokonaniem rezerwacji a wymeldowaniem z hotelu, obowiązują zasady przyznawania punktów HA | Club obowiązujące w momencie wymeldowania. W przypadku pobytów obejmujących kilka kolejnych nocy Uczestnik otrzymuje jednorazowo przysługujące mu punkty w momencie zapłaty całej należności za pobyt. Punktów HA | Club nie można przenosić na rzecz innego Uczestnika. Punkty HA | Club nie mają żadnej wartości pieniężnej. Utracone lub niewykorzystane punkty HA | Club nie mogą być wymienione na kwoty pieniężne

6. OKRES WAŻNOŚCI PUNKTÓW

Punkty HA | Club pozostają ważne przez okres 36 miesięcy (1095 kolejnych dni) od daty wymeldowania. Okres ważności wydłuża się o 1095 dni każdorazowo, gdy na koncie Uczestnika dodawane są punkty za pobyt w hotelu. Jeśli Uczestnik nie wygeneruje żadnych transakcji przez 1095 dni, wszystkie Punkty HA | Club na jego koncie zostaną utracone bez powiadomienia i nie będzie możliwe ich przywrócenie ani przeniesienie.

7. OGRANICZENIA PRZY DOKONYWANIU REZERWACJI

7.1. Ograniczenia dotyczące cen

Kwalifikowane ceny uprawniają Uczestnika do czerpania korzyści z Programu Lojalnościowego Hotelu Aurora w Międzyzdrojach. Kwalifikowane ceny obejmują ceny standardowe za wyjątkiem:

        – cen dla grupowych rezerwacji biznesowych lub rekreacyjnych, gdy pokoje są rezerwowane w ramach konferencji lub wycieczki zorganizowanej lub w ramach konta grupowego lub konta rozliczanego całościowo,

        – stawki dla Partnerów,

        – stawki dla organizatorów wycieczek (z wyjątkiem szczegółowo wskazanych ofert).

7.2. Ograniczenia związane z rodzajem sprzedaży

Pobyty, które są rezerwowane oraz opłacane przez pośredników lub osoby trzecie, takie jak np. biuro podróży, organizator wycieczek lub internetowy kanał dystrybucji, nie upoważniają do przyznania punktów HA | Club ani innych korzyści w ramach programu.

8. KWALIFIKOWANE USŁUGI

8.1. Kwalifikowane usługi obejmują: nocleg, usługi gastronomiczne, usługi spa, parking, minibar, rozmowy telefoniczne, room service. Należność jest regulowana przez właściciela karty członkowskiej w recepcji hotelowej. Przyjmuje się, że punkty mogą zostać naliczone dla maksymalnie dwóch pokoi wynajętych w tym samym czasie na nazwisko Uczestnika programu.

8.2. Niekwalifikowane usługi czyli pobyty i wydatki, które nie uprawniają właściciela karty członkowskiej do gromadzenia punktów HA | Club ani innych korzyści w ramach Programu to:

        - usługi dodatkowe,

        - pobyty wykupione za pośrednictwem organizatorów wycieczek,

        - napiwki,

        - opłaty za dojazd taksówką,

        - transport na lotnisko/do centrum

        - wydatki ponoszone w ramach organizowanych imprez okolicznościowych np. wesela, chrzciny,     konsolidacje,

        - wszelkie opłaty niewymienione szczegółowo na liście wydatków kwalifikowanych.

9. KORZYŚCI W RAMACH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program oferuje Uczestnikom cztery (4) możliwe statusy uzależnione od liczby punktów HA | Club zgromadzonych w okresie dwunastu (36) miesięcy (1095 dni). Statusy dostępne w programie to HA | Club Classic , HA | Club Silver, HA | Club Gold i HA | Club Platinum. Status Uczestnika ulega zmianie z chwilą spełnienia warunków osiągnięcia kolejnego poziomu zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Nowy status jest ważny przez okres 36 miesięcy (1095 dni). Aktualny status Członka zostaje przedłużony na kolejne 36 miesięcy (1095 dni), przy każdorazowym dopisaniu punktów do konta. Zasady uzyskiwania korzyści w ramach Programu Lojalnościowego są uzależnione od statusu Uczestnika w okresie pobytu (na dzień zameldowania). Korzyści w ramach programu są przyznawane Członkowi wyłącznie w przypadku gdy dany pobyt ma charakter kwalifikowany; tzn. jeśli pobyt upoważnia Uczestnika do otrzymania punktów HA | Club.

10. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW I KORZYŚCI CHARAKTERYZUJĄCE ODPOWIEDNIO NASTĘPUJĄCE PO SOBIE STATUSY.

10.1. HA | CLUB SILVER

Aby w Programie HA | Club osiągnąć status Silver, Uczestnik jest zobowiązany do rezerwacji co najmniej 3 pobytów po 2 doby lub zgromadzenia 500 punktów HA | Club w ciągu 36 miesięcy (1095 dni). Właścicielom srebrnej karty członkowskiej HA | Club podczas pobytu w Hotelu Aurora oferowane są następujące korzyści i usługi:

- imienna karta o statusie SILVER HA | Club,

- stały 10 % rabat na usługę hotelową (rabat nie łączy się z innymi oferowanymi przez hotel promocjami i rabatami),

- oficjalne powitanie przez dyrektora hotelu lub osobę zastępującą,

- drink powitalny dla jednej lub dwóch osób (podawany w Restauracji Miramare).

10.2. HA | CLUB GOLD

Aby w Programie HA | Club osiągnąć status Gold, Uczestnik jest zobowiązany do rezerwacji 10 pobytów po co najmniej 3 doby lub zgromadzenia 2000 punktów HA | Club w ciągu 36 miesięcy (1095 dni). Właścicielom złotej karty członkowskiej HA | Club podczas pobytu w Hotelu Aurora oferowane są następujące korzyści i usługi:

- imienna karta o statusie GOLD HA  |Club,

- stały 15 % rabat na usługę hotelową (rabat nie łączy się z innymi oferowanymi przez hotel promocjami i rabatami),

- oficjalne powitanie przez dyrektora lub kierownika hotelu,

- słodkie powitanie pralinami w pokoju,

- butelka wina w pokoju,

- drink powitalny dla jednej lub dwóch osób (podawany w Restauracji Miramare).

- jeden masaż relaksacyjny (20 minut) na osobę gratis,

- szlafroki i kapcie jednorazowe w cenie pokoju,

- możliwość bezpłatnego późniejszego wymeldowania w dniu wyjazdu do godziny 16:00 pod warunkiem dostępności pokoju. Prosimy o uzgodnienie dostępności z recepcją hotelu.

- podwyższenie standardu pokoju o jeden poziom (w zależności od dostępności pokoju w momencie zameldowania). Prosimy o uzgodnienie dostępności z recepcją hotelu.

10.3. HA | CLUB PLATINUM

Aby w Programie HA | Club osiągnąć status Platinum, Uczestnik jest zobowiązany do rezerwacji 20 pobytów po co najmniej 5 noclegów lub zgromadzenia 4000 punktów HA | Club w ciągu 36 miesięcy (1095 dni). Właścicielom platynowej karty członkowskiej HA | Club podczas pobytu w Hotelu Aurora oferowane są następujące korzyści i usługi:

- imienna karta o statusie PLATINUM HA | Club,

- stały 20 % rabat na usługę hotelową (rabat nie łączy się z innymi oferowanymi przez hotel promocjami i rabatami),

- oficjalne powitanie przez dyrektora lub kierownika hotelu,

- codziennie słodkie praliny w pokoju,

- butelka wina lub wina musującego na przyjazd,

- jeden masaż relaksacyjny (20 minut) na osobę gratis,

- podwyższenie standardu pokoju o jeden poziom (w zależności od dostępności pokoju w momencie zameldowania). Prosimy o uzgodnienie dostępności z recepcją hotelu.

- możliwość bezpłatnego późniejszego wymeldowania w dniu wyjazdu do godziny 16:00 pod warunkiem dostępności pokoju. Prosimy o uzgodnienie dostępności z recepcją hotelu.

- szlafroki i kapcie jednorazowe w cenie pokoju,

- drink powitalny dla jednej lub dwóch osób (podawany w Restauracji Miramare).

- upominek powitalny,

11. ZASADY OTRZYMYWANIA I KORZYSTANIA Z BONÓW HOTELOWYCH.

Punkty HA | Club można zamieniać na bony HA | Club.

Kiedy właściciel karty członkowskiej zgromadzi na swoim koncie punktowym HA | Club określoną liczbę punktów HA | Club, może zamienić wszystkie lub część z nich na bony HA | Club.

Wymagane liczby punktów HA | Club to 200 pkt. które równe są wartości 50 zł.

Bony HA | Club można otrzymać podczas pobytu w recepcji hotelu. Bony wydaje się wyłącznie w formie papierowej. Kwoty opłacane bonami HA | Club nie uprawniają do otrzymania kolejnych punktów HA | Club. Płatności bonami HA | Club można dokonywać tylko bezpośrednio w hotelu. Właściciel karty członkowskiej jest uprawniony do używania swoich bonów hotelowych HA | Club do częściowego lub całkowitego opłacania wydatków podczas swojego kolejnego pobytu w Hotelu Aurora. Wystarczy, że przedstawi swoje bony w hotelowej recepcji podczas wymeldowania. Przy zakupach dokonywanych przy użyciu bonów nie jest wydawana reszta. Bonów hotelowych HA | Club nie można używać do dokonywania częściowej ani całościowej przedpłaty za pobyt ani w celach gwarancji rezerwacji (stawka płatna z góry niepodlegająca anulacji ani stawki niepodlegające zmianom nie mogą w żadnym wypadku podlegać zwrotowi - jedynie wydatki dokonywane na miejscu mogą być opłacane bonami hotelowymi HA | Club). Do zapłaty za daną usługę Członek może użyć kilku bonów hotelowych HA | Club, a do uregulowania pozostałej części należnej kwoty może skorzystać z innej formy płatności akceptowanej przez hotel. Bony hotelowe HA | Club nie podlegają wymianie ani zwrotowi. Bony nie mogą też być ponownie zamieniane na punkty HA | Club w przypadku ich zgubienia, kradzieży, zniszczenia, wygaśnięcia lub w przypadku wystąpienia anomalii podczas składania zamówienia. W przypadku nieupoważnionego wykorzystania bonów hotelowych HA | Club hotel zastrzega sobie prawo odmowy ich przyjęcia.

Jeśli właściciel karty członkowskiej zauważy, że Punkty HA | Club nie zostały przydzielone prawidłowo w ciągu co najmniej siedmiu (7) dni od daty pobytu w hotelu, wówczas w ciągu sześciu (6) miesięcy od zakończenia pobytu (liczonego od dnia wymeldowania) może zażądać, żeby saldo konta zostało stosownie skorygowane, wypełniając odpowiedni formularz reklamacji dostępny na stronie www.hotel-aurora.pl wyjaśniając powody reklamacji, a także dołączając kopię stosownej faktury za hotel. Żeby móc ubiegać się o naliczenie punktów HA | Club, faktura dołączona do reklamacji musi bezwzględnie być wystawiona na nazwisko Członka HA | Club.

Bony są ważne przez cały okres aż do wskazanej na każdym z nich daty wygaśnięcia ważności, a można nimi opłacać część lub całość kosztów świadczeń (w tym co najmniej jednego noclegu). Bony HA | Club rewards nie są akceptowane jako środek płatniczy za imprezy firmowe (seminaria, kongresy, bankiety, grupy turystyczne itp.), ani za część, ani za całość. Bony HA | Club są zdobywanymi bonami hotelowymi na okaziciela.

HA|Club zastrzega sobie prawo do unieważnienia każdego wydanego bonu.

12. KOMUNIKACJA W PROGRAMIE

Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego ma prawo dostępu do wszelkich informacji związanych z członkostwem w Programie HA | Club (łącznie z aktualnym saldem konta punktowego HA | Club) za pośrednictwem strony internetowej.

Każdy Uczestnik Programu Lojalnościowego HA | Club przystępujący do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów handlowych ze strony Programu. Uczestnik okazjonalnie otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami handlowymi na temat Programu HA | Club. Jeśli właściciel karty członkowskiej nie chce już otrzymywać informacji handlowych ze strony Programu, może w każdej chwili zrezygnować z tej opcji bez ponoszenia żadnych konsekwencji z tego tytułu.

Wszelkie zmiany adresu e-mail lub adresu pocztowego, imienia i nazwiska właściciela karty członkowskiej lub jakichkolwiek innych istotnych danych członkowskich powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika Programu Lojalnościowego w recepcji Hotelu Aurora w Międzyzdrojach.

13. OCHRONA DANYCH I OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Dane zebrane podczas rejestracji i dane związane z korzystaniem z karty (Programu) HA | Club są przetwarzane w celu umożliwienia odpowiedniej obsługi zleceń, świadczenia na jego rzecz oczekiwanych usług oraz, o ile Uczestnik wyrazi stosowną zgodę, w celu wysyłania mu informacji handlowych związanych z Programem HA | Club. Danymi tymi zarządza Hotel Aurora Sp. z o. o., który odpowiada za ich przetwarzanie oraz za obsługę programu HA | Club. Uczestnicy mają prawo do dostępu, modyfikacji, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych oraz prawo do nie wyrażenia zgody na przekazywanie tych informacji do dalszego wykorzystywania, zgodnie z przepisami ustawy n°78.17 z 6 stycznia 1978 roku dotyczącej „technologii informatycznych i wolności osobistych”.

Uczestnictwo w Programie oznacza jednoznaczną i bezwarunkową akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin zastępuje wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w przedmiotowym zakresie. W razie sporu pomiędzy Uczestnikiem Programu Lojalnościowego a Hotelem Aurora, obie strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego pozasądowego rozstrzygnięcia. Wszelkie spory lub postępowania sądowe wynikające w związku z niniejszym Regulaminem, których nie można rozwiązać na drodze ugody pozasądowej, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd w Szczecinie.

14. INFORMACJE DLA CZŁONKÓW

Wszelkie informacje, zasady oraz korzyści Programu Lojalnościowego HA | Club zostały udostępnione przez Hotel Aurora na stronie internetowej www.hotel-aurora.pl.

@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess